Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Καστορια: Παράταση ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων πληρωμής Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2016


Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.4452/217/12-01-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, όσοι αγρότες συμμετέχουν στο Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στις δράσεις:Βιολογική γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, μπορούν να ενημερώνονται από τη ΔΑΟΚ Καστοριάς για τις ημερομηνίες αιτήσεων πληρωμής για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2016, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΑΔΑ: ΨΒ0Η46ΨΧΞΧ-Ω5Θ με αρ.πρωτ. 18934/30-12-2016.


kastoria.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου