Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη δύο ατόμων Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, οκτάμηνης σύμβασης.

Διαβάστε την ανακοίνωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καστοριά   25/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”
Πληρ.: Σινάνη Μαρία
Τηλ. 2467027777
Φάξ.2467027927                 
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 σχετική με τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2016 του Νομικού Προσώπου: «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι  από σήμερα 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη , οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, καθώς επίσης και οι πίνακες των απορριπτέων, που αφορούν την προκήρυξη για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών της κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων  , της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2016, αριθμ. πρωτ. 1483/28-09-2016 , του Νομικού Προσώπου:     «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» έχουν αναρτηθεί:
     -Στην εξώθυρα του ΔΗΝΑΚ ( Έδρα του Νομικού Προσώπου).
     -Στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, στα γραφεία διοίκησης ,       1ος όροφος, επί της Λεωφόρου Κύκνων 1( κτίριο ΔΗΝΑΚ).
     -Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καστοριάς.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) , που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης τους.                                               
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΟΥ
                                                           ΜΥΛΩΝΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πηγή: kastoria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου